Phụ kiện cho giường gấp – Giường đôi 1220×2000 mm Hafele 271.95.219

22.619.520