Phụ kiện cấp nước có giá đỡ sen AXOR One 589.52.701

6.840.000