Phụ kiện bản mở rộng 600mm Hafele 505.73.944

12.375.000