Phụ kiện bản mở rộng 1200mm Hafele 505.73.946

13.200.000