Ốc liên kết cho ván 16mm IXCONNECT MINIFIX 15 Hafele 262.27.805