Ngăn kéo góc CC.X6 intivo màu xám 553.86.239

3.960.000