Ngăn kéo góc CC.X6 intivo màu trắng 553.86.838

3.960.000