Ngăn kéo góc CC.X6 intivo màu đen 553.86.438

3.960.000