Ngăn kéo góc CC.X1 intivo màu đen 553.86.418

2.552.000