Nêm nhấn mở Tip On Blum màu xám 356.04.570

92.040