Nêm nhấn mở Tip On Blum loại dài màu xám 356.04.580

124.020