Nêm nhấn mở Tip On Blum loại dài màu đen 356.04.380

103.740