Nêm nhấn mở cho ray hộp Blum LEGRABOX 5-40kg 550.61.002

605.257