Nêm nhấn mở cho ray hộp Blum LEGRABOX 20kg 550.61.001

605.257