Nắp chụp ruột khóa Hafele màu đen 903.58.204

141.960