Nắp che dây điện Häfele màu Màu Be 833.74.796

261.800