Nắp che cho vỏ nối màu trắng Minifix 15 không vành Hafele 262.24.751