Nắp che cho vỏ nối màu thông Minifix 15 không vành Hafele 262.24.055