Nắp che cho vỏ nối màu đen Minifix 15 không vành Hafele 262.24.359