Móc Treo Dây Nịt Và Cà Cạt, Dòng Chestnut 807.96.110

662.200