Lavabo treo tường có nắp che siphon COMPACT 588.82.214

2.317.500