Lavabo treo tường có nắp che siphon COMPACT 588.82.206

2.242.500