Khung nhôm kính Hafele màu đen 563.58.323

320.580