Khung nhôm kính Hafele màu bạc 563.58.923

301.860