Khung bên No.52h màu bạc 3m Hafele 403.75.350

1.217.580