Khung bên No.52 màu bạc 6m Hafele 403.75.340

1.698.840