Khung bên No.52 màu bạc 3m Hafele 403.75.339

849.420