Khung bên No.51 màu đen 6m Hafele 403.75.367

2.019.420