Khung bên No.10 màu bạc 6m Hafele 403.75.329

1.641.900