Khóa tay nắm tròn Hafele – loại nhỏ 911.64.680

218.400