Khóa tay nắm tròn cò 70mm Hafele 911.64.246

330.400