Khóa tay nắm gạt cửa phòng vệ sinh Häfele 911.63.226

466.201