Khóa nắm tròn cho cửa phòng vệ sinh Hafele 911.83.565

288.600