Khóa nắm tròn cho cửa chính Hafele 911.83.563

306.540