Khóa điện tử vân tay Hafele EL9000-TCS Màu đen 912.05.378

8.257.920