Khóa điện tử Hafele EL7900-TCB thân lớn màu vàng hồng 912.05.653

6.877.920