Khóa điện tử Hafele EL7500 912.05.716 – Màu xám/thân khóa nhỏ

5.014.920