Khoá cóc 1 đầu chìa 1 đầu vặn Hafele – loại nhỏ 911.22.395

186.200