Khoá cóc 1 đầu chìa 1 đầu vặn Hafele – loại lớn 911.64.274

436.800