Khay úp chén đĩa Cucina 900mm loại không có khung 544.40.028

837.360