Khay úp chén đĩa Cucina 900mm loại có khung 544.40.008

1.771.230