Kẹp Tường – Kính 90 độ Chrome bóng Hafele 981.77.918

195.300