Kẹp trên khung có trục xoay inox mờ 981.00.020

610.500