Kẹp trên khung có trục xoay inox bóng DIY 489.81.061

254.100