Kẹp kính trên khung gắn tường inox mờ 981.50.050

260.250