Kẹp Kính – Kính 90 độ màu đen Hafele 981.00.553

379.500