Kẹp Kính – Kính 180 độ màu đen Hafele 981.77.913

429.000