Ke nối góc phải trên / trái dưới cho thanh nhôm Alusion S02 / H02 Hafele 342.79.785

103.740