Kệ đa năng màu đen Hafele 406x130x16mm 523.00.310

270.660