Hệ Thống Phụ Kiện Treo Bếp Bộ C, 1,3M 522.48.207

2.457.000